Pictograma salud
Pictograma autonomía personal
Pictograma gestiones
Pictograma formación
Pictograma participación social
Pictograma ocio
Pictograma afectividad
Pictograma información y asesoramiento

 

Ocu
Organización de Consumidores e Usuarios
Páxina web da Organización de Consumidores e Usuarios. Asociación sen ánimo de lucro que promove os intereses dos consumidores e axúdaos a facer valer os seus dereitos. Compara produtos e servicios, axuda a reclamar e mobilízase en defensa dos dereitos dos consumidores
Consumópolis
Consumópolis
A cidade do consumo responsable. Vai dirixido sobretodo á comunidade escolar, como ferramenta práctica que contribúa ao desarroio integral de actuais e futuros consumidores. Favorece a aprendizaxe de conceptos, procedementos e atitudes. Dende aquí podes acceder aos distintos institutos de consumo das CCAA, como o caso de Galicia:https://consumo.xunta.gal/
Economía solidaria
Economía solidaria
Portal da economía solidaria. O consumo responsable comeza por facerse preguntas e decidir, de maneira informada, sobre aquelo que consumimos. ¿Necesítoo? ¿Podo pedilo? ¿Como está feito?...
Comparador de enerxía
Comparador de ofertas de enerxía
Éste comparador permite consultar as ofertas de gas natural e ofertas de electricidade, con e sen discriminación horaria.

Logo CogamiLogo Cogami-Lugo