Pictograma salud
Pictograma autonomía personal
SERVIZOS, PRESTACIÓNS E PRODUTOS DE APOIO
Pictograma gestiones
Pictograma formación

 

Transporte adaptado
Transporte adaptado
Páxina con información para a compra ou aluguer de vehículos adaptados. Conta cun Plan Adapta con avanzadas tecnoloxías adaptadas ás necesidades particulares de cada persoas
Produtos de apoio
Produtos de apoio CEAPAT
Catálogo actualizado a 2019 dos produtos de apoio existentes en España (apoio para tratamento médico, apoio para aprendizaxe, próteses, apoio para mobilidade persoal, apoio para adaptación de vivendas...etc.)


Guia Cogami, recursos 2020
Guía COGAMI de recursos e prestacións
Guía COGAMI actualizada a 2020 para coñecer os recursos e prestacións aos que temos acceso como persoas con discapacidade funcional


Actividades e servizos COGAMI
Servizos e actividades de COGAMI
Carteira de actividades e servizos que oferta COGAMI, actualizada a 2020


Servizos e prestacións da Xunta
Servizos e prestacións da Xunta de Galicia
Información sobre o catálogo de servizos e prestacións da Xunta de Galicia, actualizado a 2020, para persoas dependentes
Transporte adaptado
Adaptación de vehículos
Empresa española de adaptación de vehículos para persoas con mobilidade reducida. Conta con información sobre a adaptación e asesoramento da mesma
Pictograma participación social
Pictograma ocio
Pictograma afectividad
Pictograma información y asesoramiento

Logo CogamiLogo Cogami-Lugo